Odszedł Filip

Odszed? od nas Filip – podopieczny Fundacji od 2009 roku – najpierw w schronisku a nast?pnie przez ostatnie dwa i p?? roku w Swoim Domu. Odszed? sam na legowisku suczki z kt?r? mieszka?. Filip by? cudownym i wyj?tkowym psem, wspania?ym towarzyszem d?ugich spacer?w. ?y? cicho, stara? si? nikomu nie przeszkadza? i nie wadzi?. I tak jak ?y?, tak nas po?egna?. Cicho. Odpoczywaj Filipku spokojnie. Panie Ryszardzie bardzo dzi?kujemy za opiek? i trosk?. Pani Moniko B., Pani dzi?kujemy za regularne wp?aty na Filipa. Jest Pani jedn? z niewielu os?b, kt?re konsekwentnie wpieraj? swoich podopiecznych. To dzi?ki Pani pomocy mo?liwe by?o kupowanie lek?w dla Filipa.

ostatni spacer Filipa i jego przyjaci??ki

SAMSUNG

filipp

Dodaj komentarz