Twoja Pomoc

Nie będziemy pisać o celach – bo to jest w statucie, napiszemy, co robimy:

  1. szukamy domów zarówno psom jak kotom; przygotowujemy psy do adopcji (behawioralnie i zdrowotnie);
  2. leczymy, karminy, pielęgnujemy psy z „Promyka”;
  3. staramy się bezdomności poprzez wdrażanie programu sterylizacji i edukacji
  4. staramy się pomóc nowym Rodzinom naszych podopiecznych w trudnych chwilach;
  5. opiekujemy się końmi wykupionymi z „transportów śmierci” (mamy 4)
  6. prowadzimy działalność edukacyjną

Mało?

Jeżeli uważasz, że mało – pomóż nam.

Po pierwsze:

Przyjedź do schroniska i wyprowadź psa, wyczesz go, pobaw się z nim.

Zawieź psa lub kota do weterynarza. Kup karmę. Ogłaszaj psy i koty.

Przyjedź do stajni – wyczyść konie, idź z nimi na spacer, posprzątaj boksy

Wspomóż finansowo.

Fundacja „Irasiad – zagubionym” zaprasza do współpracy – wolontariusze są nam bardzo potrzebni

Po drugie:

PROGRAM WIRTUALNYCH ADOPCJI

Jeżeli zawsze marzyłeś o swoim zwierzaku ? psie, kocie, koniu ? ale jeszcze się na niego nie zdecydowałeś i nadal się wahasz , jeżeli chciałbyś pomóc zwierzętom w potrzebie ? Fundacja Irasiad-Zagubionym ma dla Ciebie idealne rozwiązanie ? ?adopcję wirtualną?.

Adopcja wirtualna to objęcie regularną finansową lub rzeczową opieką konkretnego, wybranego przez Ciebie zwierzaka. Może ograniczyć się jedynie do regularnych wpłat ? ale może być też czymś więcej ? możesz uczestniczyć w szukaniu zwierzakowi domu, w akcjach na rzecz swojego podopiecznego. Twoja pomoc w znacznym stopniu poprawi los podopiecznego, zapewni lepszą karmę, pobyt w hotelu, w przypadku zwierząt chorych zagwarantuje łatwiejszy i szybszy powrót do dobrego stanu zdrowia.

Adopcją wirtualną objęte mogą być zwierzęta pozostające pod bezpośrednią opieką Fundacji przebywające w hotelach dla zwierząt, domach tymczasowych bądź lecznicach weterynaryjnych. Przy każdym zwierzaku objętym programem wirtualnej adopcji zamieszczona jest informacja dotycząca poszukiwania takiej formy pomocy.

Jeden zwierzak może mieć wielu opiekunów ? tak jak i jeden opiekun może mieć wielu wirtualnych podopiecznych.

Każdy opiekun wirtualny otrzymywać będzie zdjęcia, informacje o stanie zdrowia swojego podopiecznego oraz postępach w akcji adopcyjnej. Możesz również odwiedzić swojego i pomóc w codziennej opiece nad nim.

Oczywiście informacja o objęciu zwierzaka wirtualną adopcją zostanie zamieszczona na stronie internetowej w ogłoszeniu Twojego podopiecznego. Za Twoją zgodą nadwyżki finansowe twojego podopiecznego będą mogły zostać przeznaczone na pomoc bardziej potrzebującym zwierzakom.

Fundusze uzyskane w ramach programu wirtualnej adopcji przeznaczone są na opłacenie pobytu psów, kotów, koni w hotelach dla zwierząt, na karmę, siano. Znaczną część pochłaniają wydatki związane z podstawową i specjalistyczną opieką weterynaryjną (sterylizacja, szczepienia, leczenie), część przeznaczona jest na szkolenie psów oraz podstawowe zabezpieczenie logistyczne zwierzaka ? od smyczy i piłeczki, poprzez kantar i pled po kojec bądź wygodne posłanko. Wszystkie te zabiegi maja na celu poprawę komfortu życia twojego podopiecznego do czasu znalezienia mu domu stałego

 Program wirtualnej adopcji przeznaczony jest zarówno dla osób fizycznych jak i społeczności czy firm.

Adopcja wirtualna daje olbrzymią satysfakcję ? stajesz się współodpowiedzialny za los swojego podopiecznego i dumny z jego znacznej poprawy.

Ma też walory wychowawcze ? w przypadku wspólnej adopcji z dzieckiem ? uczysz je odpowiedzialności, troski i empatii, w nieznaczny sposób zaspokajasz potrzebę posiadania własnego zwierzątka i dajesz poczucie, że robi coś potrzebnego i wyjątkowego ? odmienia los podopiecznego.

Adopcja wirtualna przez klasę lub grupę rówieśniczą to także okazja dla dzieci i młodzieży do integracji, stawiania i dążenia do realizacji wspólnych celów. Świadomość współdziałania pozwala na  budowanie pozytywnych relacji w grupie i uwrażliwia młodych ludzi na los niechcianych, porzuconych braci mniejszych. Pozwala na wpojenie pozytywnych zachować wobec nich i przeciwdziała znieczulicy.

Program wirtualnej adopcji przeznaczony jest także dla firm i instytucji. Adopcja wirtualna integruje pracowników, ale też ? buduje pozytywny wizerunek firmy, daje możliwość dodatkowej reklamy. Zarówno firma jak i Fundacja umieszczają informację o patronacie finansowym na swoich stronach internetowych. Fundacja umieszcza także na ogłoszeniu podopiecznego logo wirtualnego opiekuna oraz link do strony internetowej.

 Adopcje wirtualne są jedną z form pomocy naszym podopiecznym, ale stanowią dla Fundacji ogromną przewidywalną pomoc finansową – decydując się na adopcję wirtualną zobowiązujesz się do regularnych wpłat na konto Fundacji – dzięki temu możemy racjonalnie planować wydatki. W przypadku rezygnacji z wirtualnej adopcji ? bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu, co pozwoli uniknąć zaciągania zobowiązań finansowych.

Jak adoptować wirtualnie jednego z naszych podopiecznych?

1. Wybierz zwierzaka objętego programem adopcji wirtualnych, którym chcesz się zaopiekować.

2. Skontaktuj się z nami mailowo : agnieszka@irasiad-zagubionym.pl informując nas o swojej decyzji i podając dane do korespondencji.

3. Co miesiąc wpłacasz określoną kwotę na konto Fundacji podając w tytule przelewu: adopcja wirtualna + imię zwierzaka + okres, którego dotyczy wpłata.

4. Przybliżony koszt utrzymania psa w domu tymczasowym to 200 zł. + koszt karmy, w hotelu ? 400 zł. + koszt karmy, koszt utrzymania konia w pomieszczeniach stajennych ? 600 zł.

 5. Możesz także wysłać swojemu zwierzakowi paczkę (zabawki, akcesoria, karma ? w przypadku karmy zawsze prosimy o konsultację w celu uniknięcia sensacji gastrycznych).

6. Nie wyznaczamy kwot, które należy wpłacać – to Ty o tym decydujesz i Ty decydujesz o formie, w jakiej występujesz jako sponsor.

 7. Jeden zwierzak może mieć wielu opiekunów ? tak jak i jeden opiekun może mieć wielu wirtualnych podopiecznych.

Po trzecie: 

KRS 0000315823 – jesteśmy organizacją pożytku publicznego i możemy przyjąć twój 1% podatku dochodowego.

 

.