Odeszła Kulka

W grudniu 2014 roku po?egnali?my nasz? Kulk?. Odesz?a otoczona mi?o?ci? i trosk?.

Kulka w listopadzie 2012 w trakcie bardzo ci??kiej choroby zosta?a adoptowana, ale nadal pozostawa?a pod opiek? Fundacji. Jednak gdyby nie detrminacja i po?wi?cenie opiekunki ? Kulka nie prze?y?aby tych dw?ch ostatnich lat bez b?lu.

Wyrazy szacunku dla Domu Kulki.

ku5

Dodaj komentarz