Nasze wspominki

Nasze zwierzaki na YouTube

Nasz podopieczny Fart, po dramatycznych prze?yciach w znakomitej kondycji ?wr?ci? do w?a?cicieli.

Tina, sunia w typie owczarka niemieckiego podrzucona do gabinetu weterynaryjnego. Po d?ugotrwa?ym leczeniu znalaz?a wspania?y dom. Odesz?a kochana.

Buba, suczka w typie boksera. Buba odesz?a mimo ogromnych stara? Fundacji i lekarzy weterynarii. Nie doczeka?a domu.

Misiek, pies z po?aman? miednic? i zgruchotana g??wka ko?ci udowej. Misiek nie znalaz? domu ale zamieszka? w schronisku jako pies biurowy. Odszed? otoczony szacunkiem i trosk?.

Ma?a, ET, sunia zabrana z meliny. Znalaz?a dom.

Myszka trafi?a do schroniska w po?owie listopada 2010. Po wypadku samochodowym na tr?jmiejskiej obwodnicy. W dy?uruj?cej klinice Myszka przesz?a operacj? zespolenia od?amkowego z?amania ko?ci. Znalaz?a dom.

Semka – mimo przej??, pogodna i ?agodna sunia. Zamieszka?a we wspania?ym domu.

Pancernik a w?a?ciwie kupa ?mierdz?cego filcu. Adoptowany

Dramat ludzi, dramat zwierz?t. Szczepi?ysmy, sterylizowa?y?my i szuka?y?my dom?w

Konie wykupione przez Fundacj? Irasiad-Zagubionym

Nasza wspania?a Hala. Odesz?a w maju 2014 roku.

Razem w bezdomno?ci. Psy z Szambiarni-Kacper i Mila, najpierw dokarmiane, potem zaadoptowane.

ROODY ALIEN to wspania?y starszy psiak, kt?ry wi?kszo?? ?ycia sp?dzi? w schronisku. Zabrany na staro?? do tymczasowego domu, w kt?rym odszed? otoczony ogromn? mi?o?ci?.

 

Fundacja w mediach

 

Historia Pana Stanis?awa i suczki Lary. By?a bieda i samotno?ci i jak si? wydawa?o sytuacja bez mo?liwego szcz?liwego zako?czenia. Lara znalaz?a nowy dom, Pan Stanis?aw zamieszka? u siostry. Przez d?ugi czas Fundacja op?aca?a zakup lek?w Pana Stanis?awa, ca?odzenne wy?ywienie w barze KMAR pomaga?a w za?atwieniu renty socjalnej. Obecnie sytuacja Pana Stanis?awa jest stabilna, ma dach nad g?ow? i sta?e ?r?d?o dochodu.
http://www.fakt.pl/wydarzenia/z-biedy-oddalem-przyjaciela/2c5czww