Konie

co? si? ko?czy – co? zaczyna…
u naszych fundacyjnych koni sko?czy?o si? lato – zaczyna si? kolejna jesie? z nami. Refleksje… mo?e, takie ma?e podsumowanie ich z nami ?ycia, naszego z nimi ?ycia.
By?y z?e i dobre chwile – walka o oko Pedra, w kt?rej dzielnie nas Pa?stwo wspierali. Bezpardonowa walka o god? staro?? i spokojn? ?mier? Halki. Ci?gle walczymy ze staro?ci? Babki. W tej walce – s? chwile odpoczynku, kiedy konie czuj? si? lepiej, kiedy nic je nie boli, kiedy s? zadowolone i bezpieczne. I dla takich chwil warto walczy?. Wiedz? to wszyscy, kt?rzy opiekuj? si? starymi schorowanymi zwierz?tami.

na pocz?tku by?a Babka zwana Helen?. Od niej wszystko si? zacz??o…
trafi?a do nas w 2009 roku – nie sama – razem z Parysem Pedrem

<./images/f 16 – Kopia.jpg” border=”0″ alt=”” />

Babunia, stare?ka, spracowana klacz. U nas na zas?uzonej emeryturze.
Wiek, lata pracy odbi?y sie jednak na jej zdrowiu. Babka ma poblemy ze stawami, zacz??a kaszle?. Nasza pani doktor m?wi, ze to wiek. Wiek, wiekiem, ale my chcemy ?eby mimo wieku by?a szcz??liwa i w miare mo?liwo?ci sprawna. Latem mia?a problem z oczkiem, podawa?ysmy najr?zniejsze leki.?Teraz oko jest zdrowe, nie ?azwi, nie ropieje, jest szeroko otwarte.?Zafundowa?ysmy jej masa?e derk? magnetyczn?, chcemy przygotowac j? do zimy. Babka latem zacz??a kule?, dostawa?a naproxen, robi?y?my jej wcierki w spuchni?te stawy.?Dostaje te? leki na stawy, podajemy preparaty u?atwiaj?ce oddychanie.?Niedawno straci?y?my konia, p?ki co limit rozsta? wyczerpa?ysmy.

Parys Pedro „za?apa?” si? do fundacyjnej stajni przy okazji Babki. Mieszka?y razem, razem pracowa?y i razem si? pas?y – Pedro niewidz?dz?cy na jedno oko, niedowidz?cy na drugie z Babki uczyni? sobie przewodnika. Jak mog?y?my go bez niej zostawi??

Pedro w 2013 roku przeszed? skomplikowan? operacj? oka – wszczepienie implantu soczewski w Centrum Zdrowia Konia w Nasielsku. Drugie oko Pedra jest niewidz?ce. Pedro, zgodnie z zaleceniami Pani Doktor Marty Warzechy powinien by? badany, koszt badania wynosi 300 z?, Pani doktor bada cisnienie w niewidomym oku, sprawadza jaki jest stan operowanego oczka. Chcia?ybysmy w nied?ugim terminie zaprosi? Pani? doktor.

B?bel jest naszym „najnowszym” nabytkiem z 2012 roku. Podobno „chodzi?” w szk??ce, w hipoterapii, w wolty?erce. Pewnie i tak – ale „zepsu? si?” wi?c trafi? po wielokilometrowej tu?aczce do nas

B?bel, nasz cukiereczek. Ko?, odpuka?, zdrowy, zadowolony, szcz??liwy. Kocha ludzi, kocha je??, kocha wszystkich i wszystko. Uwielbia go?ci, bo kazdy go?c to potencjalne ?are?ko a to przecie? nasz ko? lubi najbardziej.

Autorem zdj?? jest Martyna Paczos.

.