Osoby

 

Zarząd Fundacji

Agnieszka Szalc – Prezes Zarzadu
Katarzyna Skwarcow-Nowakowska – Wiceprezes

Rada Fundacji

Aneta Grygoruk
Ewa Goliszewska
Agnieszka Przygocka