Fundacja i młodzież szkolna

Pa?stwowe Szko?y Budownictwa im. prof. Mariana Osi?skiego w Gda?sku.
http://www.psbgdansk.pl/anonimowi-obroncy-praw-zwierzat-fundacja-irasiad-zagubionym/

Nasze zwierz?ta licznymi akcjami wspieraj? wspaniali Uczniowie i szacowne Grono Pedagogiczne Zespo?u Kszta?cenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 8 w Gda?sku.

http://zkpig8.pl/majowka-w-bielkowku-2.html
http://zkpig8.pl/dobre-serce-naszych-dzieciakow.html
http://zkpig8.pl/ratujemy-babla.html
http://zkpig8.pl/majowka-w-bielkowku-1.html
http://zkpig8.pl/spotkanie-ze-sluzbami-mundurowymi.html
http://zkpig8.pl/suchy-chleb-dla-konia.html
http://zkpig8.pl/zbiorka-na-leki-dla-klaczy-helena.html
http://zkpig8.pl/majowka-w-bielkowku.html
http://zkpig8.pl/zbiorka-funduszy-na-utrzymanie-konia.html
http://zkpig8.pl/dobre-serce-naszych-uczniow.html
http://zkpig8.pl/wspolpraca-z-fundacja-irasiad-zagubionym.html
i troch? autoreklamy, w wywiadzie przeprowadzonym przez wspania?a Ol?, uczennice ZKPiG nr 8 w Gda?sku
http://www.zkpig8.pl/wywiad-oli.html

Zesp?? Kszta?cenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gda?sku im. Zas?u?onych Ludzi Morza
http://www.zkpig6.gda.pl/

Zesp?? Szk?? Energetycznych w Gda?sku
Uczniowie wspieraj? nasze zwierzaki organizuj?c zbi?rk? karmy.
http://zse1.zse.gda.pl/