Projekt „Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej”

Dzięki wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą

Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej”.

Koszt kwalifikowany całego zadania będzie wynosił 22 000, 00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wynosi 20 000, 00 zł.

REALIZACJA PROJEKTU – ZOBACZ

Kilka słów o projekcie:

Duże miasto to nie tylko skupisko ludzi, to również wielka bioróżnorodna aglomeracja zwierząt o dużym zagęszczeniu i nieregularnej strukturze biologicznej. Mimo działań ochronnych i pielęgnacyjnych, tworzenia stref ochronnych oraz obszarów lęgowych od kilku lat w Gdańsku obserwuje się spadek populacji ptaków. Jedną z przyczyn spadku populacji wielu gatunków ptaków jest ich zabijanie przez koty – zarówno wolnobytujące, jak i koty domowe.
Największym problemem jest zagęszczenie kotów na terenach miejskich. W warunkach naturalnych nigdy do takiego zagęszczenia by nie doszło. To oznacza, że ptaki żyjące w miastach i ich okolicach są ciągle narażone na olbrzymie niebezpieczeństwo. Z badań prowadzonych przez dr Rebecce Thomas (opublikowanych w PLoS ONE) można oszacować liczbę zwierząt zabijanych przez koty.
„Właściciele myślą, że skoro ich kot przynosi 2-3 ptaki w roku, to nie ma to znaczenia, jednak muszą zrozumieć, że dzika przyroda jest też poddana innym niekorzystnym zmianom, takim jak utrata habitatów czy zmiana klimatu” – mówi Thomas. Doktor Thomas badała też gotowość ludzi do walki z tym problemem. O ile, co może być zrozumiałe, 46% osób nieposiadających kotów uznało, że są one uciążliwe, to podobnego zdania było aż 19% właścicieli kotów. Właściciele najczęściej nie zdają sobie sprawy z wpływu kotów na środowisko. 16% z nich uważa, że koty nie mają żadnego wpływu na populację ptaków, a 51% że wpływ ten jest niewielki.
Tymczasem koty są odpowiedzialne za śmierć od 1,4 do 3,7 miliarda ptaków rocznie. Projekt obejmuje działania skierowane do właścicieli kotów oraz podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad kotami wolnobytującymi. Bezpośrednie działania prowadzone będą na obszarach Wyspy Sobieszewskiej i terenach przylegających do Martwej Wisły-Wiślinka, Bogatka. Pośrednie działania skierowane do wszystkich mieszkańców miast woj. pomorskiego i będą miały na celu uświadomienie konieczności zmniejszenia liczby bezdomnych kotów poprzez:

– regularną akcję kastracji i sterylizacji,
– oznaczanie kotów domowych wychodzących obrożą z dzwoneczkiem odstraszającym ptaki lub zdecydowanie się na trzymanie kota wyłącznie w domu.

Cele realizacji projektu:

Cel główny:

Kampania edukacyjno- informacyjna wśród mieszkańców województwa pomorskiego z zakresu ochrony gatunkowej ptaków i kotów w dużych aglomeracjach miejskich.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie różnorodności biologicznej miast,
– wpływ na zmiany klimatyczne wywołane zmniejszoną liczbą ptaków i zmianą w ekosystemie miasta,
– edukacja mieszkańców w zakresie ochrony gatunkowej,
– budowanie trwałych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku http://www.wfosigw.gda.pl/