Rex

Nie szukamy pieni?dzy, nie szukamy domu – szukamy hospicjum

A wszystko zdarzy?o si? wtedy, gdy Noe zbudowa? ark?, aby ocali? swoj? rodzin? i zwierz?ta przed potopem. Dwa psy, kt?re znalaz?y si? na okr?cie, by?y m?dre i odpowiedzialne, wi?c Noe powierzy? im misj? czuwania nad bezpiecze?stwem wszystkich. Kt?rego? dnia psy zobaczy?y, ?e w poszyciu arki utworzy?a si? niewielka dziurka i okr?t przecieka. Aby nie dopu?ci? do zatopienia arki jeden z ps?w pobieg? po pomoc a drugi zrobi? co? nies?ychanie bohaterskiego i przebieg?ego – wetkn?? nos w dziurk? zatykaj?c j? szczelnie. Cierpia? okropne katusze, nie mog?c nawet z?apa? oddechu, ale jego brawurowa akcj uratowa? ark? przed zatoni?ciem… a czy Ty uratujesz Rexa przed ?mierci? w schronisku?

Rex trafi? do schroniska w styczniu 2008 – cztery lata temu. Kiedy? mia? szcz??liwy dom, kochaj?cego w?a?ciciela – ale Pan Rexa zmar?, a rodzina odda?a go do schroniska. R??nie si? Rexowi w schronisku uk?ada?o. Od depresji po eufori? i z powrotem. Od pocz?tku Rex mia? problemy ?o??dkowe – po wykonaniu szczeg??owych bada? weterynaryjnych okaza?o si? ?e Rex cierpi na niewydolno?? trzustki i do ko?ca ?ycia musi przyjmowa? enzymy trawienne oraz specjalistyczn? karm? weterynaryjn?. Ale to nie jest problem. Leki i karm? mo?na kupi?. ?ycia nie mo?na. Rexs ma 12 lat. Niewiele ?ycia przed nim. Ostatnimi czasy znacznie podupad? na zdrowiu. Rexs starzeje si?. Dlatego rozpaczliwie szukamy miejsca, w kt?rym Rex m?g?by pozosta? do ko?ca swoich dni. Miejsca, gdzie b?dzie otoczony czu?o?ci? i opiek?, miejsca w kt?rym nie zabraknie r?k do g?askania i n?g na ostatni spacer. Rex szuka miejsca bez innych ps?w.

Fundacja zapewnia Rexowi do?ywotni? opiek? weterynaryjn? i wszelkie koszta z tym zwi?zane. Rex nie znalaz? domu, odszed? samotnie w schronisku.

14194448_10210605961687515_220931458_n

Dodaj komentarz