Sprawozdanie z realizacji zadania

Sprawozdanie z realizacji zadania pt. Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej

W roku 2016 udało się nam zrealizować zadanie pod nazwą „Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej”. Projekt mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 000,00 zł. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł 22 000,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania była kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona wśród mieszkańców województwa pomorskiego z zakresu ochrony gatunkowej ptaków i kotów w aglomeracji miejskiej.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie różnorodności biologicznej miast,
– wpływ na zmiany klimatyczne wywołane zmniejszona ilością ptaków i zmianą w ekosystemie miasta,
– edukacja mieszkańców w zakresie ochrony gatunkowej,
– budowanie trwałych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Zadanie pod nazwą „Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej” zrealizowane było w następujący sposób:

Poprzez kontakty z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej (Górki Wschodnie, Świbno) i Wiślinki udało się ustalić miejsca bytowania wolnobytujacych kotów. Koty, zarówno te dzikie, jak i domowe porzucone przez właścicieli, mnożyły się bez żadnej kontroli. Z informacji uzyskanych od mieszkańców dowiedziałyśmy się, że koty często padają ofiarami ludzkiego okrucieństwa (zabijanie młodych kociąt – trucie, topienie). W okresie poza sezonem koty, zwłaszcza młode, głodują i umierają.

Duże stada kotów przebywały głównie wokół miejsc w których mogły zdobyć pożywienie – czyli okolice barów, restauracji, pensjonatów, a takie szkoły podstawowej.

W okresie od maja do grudnia 2016 roku wyłapano do sterylizacji 80 sztuk kotek. Większość kotek wracała w miejsce bytowania, ale kotki domowe, wyrzucone, zostały zabierane i przekazywane do adopcji. Zabierane były też młode kocięta (wykaz miejsc w załączniku).

Na podstawie złożonych zapytań cenowych wyłoniono gabinet weterynaryjny lek. wet. Jacka Słowikowskiego z Gdańska z ulicy Piecewskiej 33, w którym sterylizowane były wyłapane kotki. W ramach zabiegu kotki były również odrobaczane, odpchlone i przetrzymywane w gabinecie 24 godziny po zabiegu. W razie potrzeby były również? leczone.

W czasie trwania Projektu nawiązano współpracę z pracownikiem PAN-u, zajmującym się monitorowaniem i badaniem populacji ptaków na Wyspie Sobieszewskiej.

Zlecono do opracowania materiały edukacyjne, mini poradnik dotyczący ptaków i mini poradnik dotyczący opieki nad kotami, zlecono również do opracowania konspekt lekcji – Pomagamy ptakom. Wszystkie materiały dostępne do pobrania na stronie www.irasiad-zagubionym.pl, zakładka – realizacja projektu WFOŚiGW.

Podczas trwania projektu na bieżąco była kupowana karma, którą dokarmiane były wolnobytujące koty.

W ramach projektu wykonano ulotki dla dorosłych – 1500 sztuk i ulotki dla dzieci – 5000 sztuk. Ulotki zostały umieszczone w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych, a takie trójmiejskich szkołach (bibliotekach i świetlicach)

Ulotki dla dzieci były jednym z materiałów w edukacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia lekcji.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą w dziesięciu trójmiejskich szkołach. Zajęcia miały na celu pokazanie, jak prawidłowo dokarmiać ptaki i co należy kategorycznie wyeliminować z jadłospisu ptaków. Duży nacisk kładziono na przekazanie dzieciom i młodzieży zasad, jakie powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas dokarmiania (wykaz szkół i klas w załączniku).

Istotnym było również przekazanie dzieciom, młodzieży i nauczycielom zależności pomiędzy ograniczaniem liczby gatunków inwazyjnych lub nienaturalnych dla środowiska. Omówiono najbardziej humanitarny sposób zmniejszania populacji kotów -zarówno tych wolnobytujących, jak i domowych – czyli zabiegi kastracji i sterylizacji.

Link do strony WFOŚiGW w Gdańskuhttp://www.wfosigw.gda.pl/

Załącznik:Spotkania w szkołach – sprawozdanie

Dodaj komentarz