wo

Sprawozdanie z realizacji zadania

 

Sprawozdanie z realizacji zadania pt. Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej”

 

 

W roku 2016 udało się nam zrealizować zadanie pod nazwą „Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej”. Projekt mógł być zrealizowany dzięki dofinansowaniu
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie 20 000,00 zł. Koszt kwalifikowany całego zadania wyniósł 22 000,00 zł.

Głównym celem realizacji zadania była kampania edukacyjno-informacyjna prowadzona wśród mieszkańców województwa pomorskiego z zakresu ochrony gatunkowej ptaków i kotów w aglomeracji miejskiej.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie różnorodności biologicznej miast
– wpływ na zmiany klimatyczne wywołane zmniejszona ilością ptaków i zmianą w ekosystemie miasta
– edukacja mieszkańców w zakresie ochrony gatunkowej
– budowanie trwałych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju

Zadanie pod nazwą. „Koty i ptaki w moim mieście – ochrona bioróżnorodności w aglomeracji miejskiej” zrealizowana była  w następujący sposób:

Poprzez kontakty z mieszkańcami Wyspy Sobieszewskiej (Górki Wschodnie, Świbno) i Wiślinki udało się ustalić miejsca bytowania wolnobytujacych kotów. Koty, zarówno te dzikie jak i domowe porzucone przez właścicieli mnożyły się bez żadnej kontroli, z informacji uzyskanych od mieszkańców dowiedziałyśmy się, że koty często padają ofiarami ludzkiego okrucieństwa (zabijanie młodych kociąt-trucie, topienie). W okresie poza sezonem koty zwłaszcza młode głodują i umierają.

Duże stada kotów przebywały głównie wokół miejsc w których mogły zdobyć pożywienie czyli okolice barów, restauracji, pensjonatów a także szkoły podstawowej.

W okresie od maja do grudnia 2016 roku wyłapano do sterylizacji 80 sztuk kotek. Większość kotek wracała
w miejsce bytowania, ale kotki domowe, wyrzucone zostały zabierane i przekazywane do adopcji. Zabierane były też młode kocięta (wykaz miejsc w załączniku)

Na podstawie złożonych zapytań cenowych wyłoniono gabinet weterynaryjny lek. wet. Jacka Słowikowskiego
z Gdańska z ulicy Piecewskiej 33, w którym sterylizowane były wyłapane kotki. W ramach zabiegu kotki były również odroboczane, odpchlone i przetrzymywane w gabinecie 24 godziny po zabiegu. W razie potrzeby były również leczone.

W czasie trwania Projektu nawiązano współpracę z pracownikiem PAN-u, zajmującym się monitorowaniem
i badaniem populacji ptaków na Wyspie Sobieszewskiej.

Zlecono do opracowania materiały edukacyjne, mini poradnik dotyczący ptaków i mini poradnik dotyczący opieki nad kotami, zlecono również do opracowania konspekt lekcji-Pomagamy ptakom. Wszystkie materiały dostępne do pobrania na stronie www.irasiad-zagubionym.pl, zakładka-realizacja projektu WFOŚiGW.

Podczas trwania projektu na bieżąco była kupowana karma, którą dokarmiane były wolnobytujące koty.

W ramach projektu wykonano ulotki dla dorosłych – 1500 sztuk i ulotki dla dzieci 5000 sztuk. Ulotki zostały umieszczone w lecznicach weterynaryjnych, sklepach zoologicznych a także trójmiejskich szkołach (bibliotekach i świetlicach)

Ulotki dla dzieci były jednym z materiałów edukacyjnych wykorzystywanych do prowadzenia lekcji.

W ramach projektu przeprowadzono spotkania z dziećmi i młodzieżą w dziesięciu trójmiejskich szkołach. Zajęcia miały na celu pokazanie jak prawidłowo dokarmiać ptaki i co należy kategorycznie wyeliminować
z jadłospisu ptaków. Duży nacisk kładziono na przekazaniu dzieciom i młodzieży zasad jakie powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas dokarmiania (wykaz szkół i klas w załączniku).

Istotnym było również przekazanie dzieciom, młodzieży i nauczycielom zależności pomiędzy ograniczaniem liczby gatunków inwazyjnych lub nienaturalnych dla środowiska. Omówiono najbardziej humanitarny sposób zmniejszania populacji kotów-zarówno tych wolnobytujących jak i domowych czyli zabiegi kastracji
i sterylizacji.

 Link do strony WFOŚiGW w Gdańsku http://www.wfosigw.gda.pl/

Załącznik: Spotkania w szkołach – sprawozdanie

Dodaj komentarz