Kaja – w nowym domu

Kaja w po?owie wrze?nia po?amana po wypadku samochodowym trafi?a do naszej zaprzyja?nionej lecznicy Amicis. Posk?adana sp?dzi?a tam dwa tygodnie. Poniewa?, mimo og?osze?, nikt jej nie szuka? – Kaja zosta?a przewieziona do schroniska. W chwili obecnej ?apka Kaji jest wyleczona, cho? sunia ma awersj? do jej obci??ania. Regularne spacery by?yby dla Kaji idealn? rehabilitacj?. By?yby, ale Kaja nie ma swojego rehabilitanta. Kaja jest m?od?, do?? nie?mia?? suczk?. Powolutku uczy si? spacerowa? na smyczy i ?e przeje?d?aj?cy samoch?d nie jest ju? dla niej zagro?eniem. Jej zachowanie pozwala domy??a? si?, ?e szczeni?ctwa nie mia?a zbyt kolorowego, ale staramy si? pokaza? jej, ?e teraz wok?? siebie ma ju? tylko przyjaci??. Gdyby nie musia?a po ka?dym spacerze wraca? do schroniskowego boksu – na pewno by?oby jej ?atwiej. Kaja szuka spokojnego i odpowiedzialnego opiekuna, osoby o cierpliwym i z?otym sercu. Kaja ma dom.

14159230_10210605926446634_1609854303_n

Dodaj komentarz