Lanta – w nowym domu

Lanta ma dom, wspania?y dom. Lanta nadal czeka na adopcje – i t? realn? i wirtualn?. Lanta to ok.3-4 letnia ?redniej wielko?ci suczka. Prawdopodobnie ca?e swoje ?ycie by?a bezdomnym psem. Ba?a si? gwa?townych ruch?w i kuli?a si?, gdy s?ysza?a ha?as. Dzi? dzi?ki intensywnej pracy jest ciekawsk? i pe?n? rado?ci suczk?. Bardzo poj?tna, wi?c przysz?y w?a?ciciel mo?e pr?bowa? swoich si? w psim sporcie i na pewno przyniesie to ?wietny efekt. Psina jest energiczna, potrzebuje du?o ruchu, ale mimo swej energii super nadaje si? do mieszkania. W domu spokojnie le?y i nie narzuca si? ze swoj? obecno?ci?. W stosunku do ludzi, z kt?rymi mieszka jest uosobieniem ?agodno?ci i uleg?o?ci. Do obcych nie ma zaufania, ale po pewnym czasie i odpowiedniej ilo?ci smako?yk?w w ko?cu akceptuje osoby z zewn?trz. Nie nadaje si? do domu z ma?ymi dzie?mi, kt?re s? bardzo nieprzewidywalne. Warunkiem adopcji jest podpisanie umowy adopcyjnej . Lanta jest wysterylizowana, zaszczepiona i posiada wszczepionego chipa.

14194282_10210605915366357_1327102289_n

Dodaj komentarz