Odszedł Rex

Rex umar? 7 maja 2012 we ?nie. Umar? w swoim boksie ? w schronisku, kt?re by?o jego prawdziwym Domem. Dzi?kujemy bardzo pracownikom schroniska za okazane Rexowi serce, za opiek?. ?egnaj Rexie.

Rex mieszka? w schronisku od stycznia 2008 roku. By? psem specjalnej troski ? chorowa? na niewydolno?? trzustki. Dzi?ki wsp??pracy ze schroniskiem Rex m?g? normalnie funkcjonowa? ? codziennie przyjmowa? enzymy trawienne, jad? tylko specjalistyczn? dietetyczn? karm?.

rex5

 

Dodaj komentarz