Zara

Zara ju? adoptowana

Zara – sunia w typie owczarka niemieckiego zosta?a zabrana z pla?y w Sobieszewie. Koczowa?a tam od kilku tygodni przy O?rodku Orle. Pojawi?a si? chuda z ?ebrami na wierzchu. Odkarmiona przez wspania?e Panie z baru (sma?alni) znajduj?cego si? przy O?rodku Orle (dzi?kujemy dziewczyny, przywracacie wiar? w cz?owieka). W od?owieniu pomagali te? Pa?stwo Szefostwo z Campingu nr 69 dzwoni?c kiedy tylko sunia pojawi?a si? na terenie Campingu. Ca?a akcja nie by?aby mo?liwa bez wsparcia Marty i Jarka z hotelu dla ps?w GOOD TEAM. Sunia jutro jedzie do weterynarza, w niedziel? trafi do domu tymczasowego. Do adopcji trafi wysterylizowana, zaczipowana, odpchlona i odrobaczona. Oczywi?cie szukamy jej domu najlepszego na ?wiecie. Adopcja po podpisaniu umowy adopcyjnej.

.

Dodaj komentarz