Postępowanie w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami

Informujemy, że przed Sądem Rejonowym Gdańsk Północ II Wydział Karny toczy się postępowanie z subsydiarnego aktu oskarżenia Fundacji Irasiad-Zagubionym, Fundacji Pies i Kot, wspieranej przez Fundację Dobrych Zwierząt, w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami w gdańskim schronisku dla bezdomnych zwierząt Promyk.
Fakt wszczęcia tego postępowania jest efektem pięcioletnich czynności procesowych podejmowanych przez fundacje (dwukrotne umorzenie postępowania przez prokuraturę) i przyznanie racji przez Sąd Rejonowy rozpoznający skargę na umorzenie.
Termin najbliższej rozprawy został wyznaczony na 10-go maja 2017 roku.

Dodaj komentarz