Podziękowania po filmie

Kochani ju? po filmie a my serdecznie dzi?kujemy: 

Klubowi Filmowemu „Horyzont”, Centrum Kultury Rosyjskiej, organizatorce ca?ego przedsi?wzi?cia Karinie i wspania?ym darczy?com za hojno??. Nasze zwierzaki dosta?y karm?, a ze sprzeda?y pierniczk?w i dobrowolnych wp?at nasze konto zasili?a kwota 200 z?. Dzi?ki wp?acie nasze konie dostan? pasz? i mesz.
Dzi?kujemy r?wnie? Pani Marlenie (mi?o by?o Pani? pozna?) Panu Henrykowi i parze sympatycznych m?odych ludzi za pomoc w transporcie dar?w do samochodu.

Z ca?ego serca dzi?kuj? Katarzyna. 
 

16326533_10212154727085682_1867176103_o 16358037_10212154727125683_299709259_o

 

Dodaj komentarz